Elections législatives 2023

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass déi nächst Chamberwalen de Sonnden, 8. Oktober 2023 stattfannen.

All Informatiounen iwwert déi kommend Walen, mee och iwwert de Walsystem, fannt Dir op election.public.lu, dem offizielle Site vun de Walen zu Lëtzebuerg.

BRÉIFWAL

Et ass Iech net méiglech den 8. Oktober 2023 perséinlech an Äre Walbüro ze kommen? An dësem Fall kënnt Dir Iech fir d’Bréifwal decidéieren! D’Demande kënnt Dir elektronesch iwwer myguichet.lu oder iwwert de Formulaire hei drëbnner maachen, an dat fréistens ab dem 17. Juli 2023 a spéitsdens bis den 29. August 2023 (Envoi an d’Ausland) oder den 13. September 2023 (Envoi a Lëtzebuerg).

⇒ Formulaire fir d’Bréifwal fir d’Chamberwalen unzefroen

DE WALDAG

Spéitsdens fënnef Deeg virum Walsonndeg kritt Dir eng Convocatioun mat allen néidegen Informatiounen zu Ärem Walbüro an den Ëffnungszäiten, e Muster vum Walziedel an eng Kandidatelëscht zougeschéckt. Um Walsonndeg musst Dir tëschent 8 Auer moies an 2 Auer mëttes, mat Ärer Identitéitskaart an Äre Walbüro goen.

Nous aimerions vous informer que la date des prochaines élections législatives tombe sur le dimanche 8 octobre 2023.

Veuillez trouver toutes les informations sur les prochaines élections, ainsi que sur le système électoral sur elections.public.lu, le site officiel des élections au Grand-Duché de Luxembourg.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Vous n’avez pas la possibilité de vous rendre personnellement dans votre bureau de vote le 8 octobre 2023 ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour le vote par correspondance ! La demande est faite soit électroniquement via myguichet.lu, soit par le formulaire ci-dessous, à partir du 17 juillet 2023 au plut tôt et au plus tard le 29 août 2023 (envoi à l’étranger) ou le 13 septembre 2023 (envoi au Luxembourg).

⇒ Formulaire de demande de vote par correspondance pour les élections législatives 2023

LE JOUR DES ÉLECTIONS

Au moins cinq jours avant le jour du scrutin, une convocation contenant les informations nécessaires sur le bureau de vote et ses heures d’ouverture, un spéciment de vote et la liste des candidats vous seront envoyés. Le jour des élections, vous devez vous rendre dans le bureau de vote indiqué sur votre convocation entre 8h00 et 14h00, muni(e) de votre carte d’identité.

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass die nächsten Parlamentswahlen am Sonntag, den 8. Oktober 2023 stattfinden. 

Alle Informationen über die kommenden Wahlen, sowie über das Wahlsystem, finden Sie auf election.public.lu, der offiziellen Internetseite der Wahlen im Großherzogtum Luxemburg.

WAHL PER BRIEFWAHL

Sie haben keine Möglichkeit am 8. Oktober 2023 persönlich in Ihr Wahlbüro zu gehen? In diesem Fall können Sie sich für die Briefwahl entscheiden! Der Antrag wird entweder elektronisch über myguichet.lu oder über das Formular hier drunter gestellt, dies frühestens ab dem 17. Juli 2023 und spätestens bis am 29. August 2023 (Versand ins Ausland) oder am 13. September 2023 (Versand nach Luxemburg).

⇒ Formular um die Briefwahl für die Parlamentswahlen anzufragen

DER TAG DER WAHL

Mindestens fünf Tage vor dem Wahltag wird Ihnen eine Einberufung mit den notwendigen Informationen über das Wahllokal und seine Öffnungszeiten, einem Muster des Wahlzettels und der Kandidatenliste zugesandt. Am Wahltag müssen Sie zwischen 8h00 und 14h00 mit Ihrem Personalausweis in das Wahllokal gehen, welches auf Ihrer Einberufung angegeben ist. 

Dernière modification le 30.08.2023

Des articles de la même catégorie

De Wollef

De Wollef

Op Grond vun der Presenz vum Wollef hei zu Iechternach an der Ëmgéigend, huet d'ANF eng Broschür zur Verfügung gestallt wou dir alles iwwer de Wollef noliese kënnt. Ausserdeem fannt dir op dësem Link : https://environnement.public.l... vill weider Informatiounen. Mir...

lire plus
TOUR DU DUERF 2023

TOUR DU DUERF 2023

Alle aufs Rad! Vom 10. - 30.09.2023 Ab dem 10. September organisieren Klima-Bündnis Lëtzebuerg und das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten wieder die Fahrrad-Kampagne TOUR du DUERF, und unsere Gemeinde macht wieder mit! Ziele der Kampagne sind, alle...

lire plus
PopUp Echternach

PopUp Echternach

Die Stadt Echternach sucht interessierte Mieterinnen und Mieter, die Ihr Projekt in einem Zeitraum von mindestens einem Monat in der gut frequentierten Fußgängerzone in Echternach ausprobieren möchten. Das Stadtmarketing prüft zusammen mit dem Echternacher Schöffenrat...

lire plus
Aller au contenu principal